“Leto inspiracije” Grčka 2015.

Put po planeti Zemlji... Put kroz lavirint duše... Dva puta koja su se stopila u jedan.

“Leto inspiracije” Grčka 2015.

Radionica “Šta je to lični razvoj?” u podnožju Olimpa.

“Leto inspiracije” Grčka 2015. Sa dr Lazarom Trifunovićem i Vladanom Vidovićem. Harmonija tela, psihe i duha Putovanjem do skrivenih delova vlastite ličnosti otkrivamo ono šta zaista jesmo… tada možemo uraditi ono šta je potrebno kako bismo ostvarili željeno… Ovoga leta otkrivali smo skrivene delove naše ličnosti, poslali svetlost u našu senku i osvestili supersvest…otkrili kako strpljenje uvek daje razultate i kako je ponavljanje majka učenja koja nam pomaže da postanemo majstori u svemu šta radimo. Upoznali smo tišinu kroz priču “o svađi budističkih monaha”, vežbali vizuelizacije i Qi Gong. Želim svima da zahvalim na divnoj energiji i druženju ovoga leta u Litu i da vas podsetim da put ličnog razvoja nije lak, ali da može i treba da nam bude zabavan, jer pomaže da oslobodimo sebe stega koje nas sprečavaju da postanemo bolji. LOVE & QIVladan Vidović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Your name and email address are required

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>